Ogłoszenie o planowanym naborze

Informujemy, że w dniu 08.12.2021 r. (środa), otwarty zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami”.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, który znajduje się w zakładce Dokumenty

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • Wiek 30 lat (ukończone 30 lat – od dnia 30-tych urodzin), zamieszkują lub uczą się na terenie woj. podkarpackiego
  • są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach
– kobiety

  • nie uczestniczą jednocześnie w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.