Harmonogram

Projekt „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Załącznik:


HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE – 20.06.2023

ARCHIWALNE