Harmonogram

Projekt „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Załącznik:


HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE – 20.06.2023

ARCHIWALNE


Rekrutacja do projektu – Nabór dokumentów

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami”.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w dni robocze terminie od dnia 01.03.2023r. do dnia 06.03.2023 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Biurze Projektu:

CDG PRO Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1a, pok. 319, 35-242 Rzeszów
.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w którym podane są wymagane do złożenia dokumenty rekrutacyjne oraz oświadczenia.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.
Formularze złożone przed terminem LUB PO TERMINIE REKRUTACJI nie będą rozpatrywane.

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.


Informacja o planowanym naborze

Informujemy, że w związku z decyzją o przedłużeniu okresu realizacji projektu, w dniu 01.03.2023 r. (środa), otwarty zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami”.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, który znajduje się w zakładce Dokumenty

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • Wiek 30 lat (ukończone 30 lat – od dnia 30-tych urodzin), zamieszkują lub uczą się na terenie woj. podkarpackiego
  • są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach
– kobiety

  • nie uczestniczą jednocześnie w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu – Nabór dokumentów

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami”.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w terminie od dnia 16.08.2022 r. do dnia 19.08.2022 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Biurze Projektu:

CDG PRO Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1a, pok. 319, 35-242 Rzeszów
.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w którym podane są wymagane do złożenia dokumenty rekrutacyjne oraz oświadczenia.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.
Formularze złożone przed terminem LUB PO TERMINIE REKRUTACJI nie będą rozpatrywane.

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.


Informacja o planowanym naborze

Informujemy, że w dniu 16.08.2022 r. (wtorek), otwarty zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami”.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, który znajduje się w zakładce Dokumenty

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • Wiek 30 lat (ukończone 30 lat – od dnia 30-tych urodzin), zamieszkują lub uczą się na terenie woj. podkarpackiego
  • są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach
– kobiety

  • nie uczestniczą jednocześnie w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu – Nabór dokumentów

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami”.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w terminie od dnia 13.06.2022 r. do dnia 15.06.2022 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Biurze Projektu:

CDG PRO Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1a, pok. 319, 35-242 Rzeszów
.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w którym podane są wymagane do złożenia dokumenty rekrutacyjne oraz oświadczenia.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.
Formularze złożone przed terminem LUB PO TERMINIE REKRUTACJI nie będą rozpatrywane.

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.