Dokumenty archiwalne

A. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 26.11.2021

Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny ver WORD / Formularz rekrutacyjny ver. PDF 26.11.2021
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu statusu 26.11.2021


B. WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Umowa uczestnictwa w Projekcie 29.11.2021


C. STYPENDIUM SZKOLENIOWE I STAŻOWE
Regulamin Przyznawania i wypłacania stypendiów 29.11.2021
Regulamin Przyznawania i wypłacania stypendiów 10.01.2022


D. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ
Regulamin zwrotu kosztów 29.11.2021

Regulamin zwrotu kosztów 28.01.2022


E. DLA PRACODAWCY

Regulamin rekrutacji pracodawców 29.11.2021


F. DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

Wzór umowy na staż 29.11.2021

Załącznik 5 – Oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia 29.11.2021