Dokumenty

Dokumenty archiwalne


A. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 24.02.2023
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny ver WORD / Formularz rekrutacyjny ver. PDF 10.01.2022
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu statusu 10.01.2022
Załącznik nr 3 – Wzór wniosku US-7 o wydanie zaświadczenia z ZUS

UWAGA: Załącznik nr 3 – dane można uzupełnić bezpośrednio dokumencie. w tym celu należy pobrać dokument ze strony i zapisać na dysku komputera. Dokument nie wyświetla się poprawnie bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.


B. WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Umowa uczestnictwa w Projekcie 24.02.2023
Oświadczenie Uczestnika Projektu i deklaracja 29.11.2021


C. STYPENDIUM SZKOLENIOWE I STAŻOWE

Regulamin Przyznawania i wypłacania stypendiów 24.02.2023
Kwestionariusz osobowy ver. WORD / Kwestionariusz osobowy ver. PDF 29.11.2021


D. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

Regulamin zwrotu kosztów 28.01.2022
Załącznik 1 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 29.11.2021
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku zmian 29.11.2021
Załącznik 3 – Wniosek o Zwrot Kosztów Opieki nad Dzieckiem lub Osoba Zależną 29.11.2021
Załącznik 4 – Wzór Umowy zlecenia opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 29.11.2021
Załącznik 5 – Oświadczenie – zwrot kosztów dojazdu 28.01.2022
Załącznik 6 – Wzór Umowy Użyczenia Samochodu 28.01.2022


E. DLA PRACODAWCY

Regulamin rekrutacji pracodawców 24.02.2023
Załącznik 1 – Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy ver. WORD / Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy ver. PDF 29.11.2021
Załącznik 2 – Program stażu ver. WORD / Program stażu ver. PDF 29.11.2021


F. DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

Wzór umowy na staż 24.02.2023
Załącznik 1 – Lista obecności 29.11.2021
Załącznik 2 – Wniosek o udzielenie dni wolnych 29.11.2021
Załącznik 3 – Sprawozdanie z przebiegu stażu ver. WORD / Sprawozdanie z przebiegu stażu ver. PDF 29.11.2021
Załącznik 4 – Opinia z przebiegu stażu ver. WORD / Opinia z przebiegu stażu ver. PDF 29.11.2021
Załącznik 5 – Oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia 11.05.2022
Załącznik 6 – Skierowanie na badania lekarskie